Nytt mörkt år för journalister

UTRIKES

Världen. 2015 blev ett nytt mörkt år för journalister. I år har 110 dödats, varav minst 67 på grund av sitt yrke.

Reportrar utan gränser kräver nu att FN agerar.

Det här året inleddes med ett angrepp på pressfriheten. Vid terrorattacken mot Charlie Hebdos redaktion i Paris den 7 januari dödades tolv personer, varav åtta journalister.

I våras antog FN:s säkerhetsråd en resolution som fördömer våld mot journalister.

– Vi har jobbat hårt för att få fram den resolutionen. Den är ett viktigt första steg, men en resolution är ju bara något som står på papper. Man måste se till att den efterlevs, säger Jonathan Lundqvist, ordförande i Reportrar utan gränser i Sverige.

Nu kräver organisationen att FN tillsätter en specialrapportör som ska ha ansvar för att resolutionen omsätts till verklighet.

– Vi ser det som ett naturligt andra steg, säger Lundqvist.

I Reportrar utan gränsers årliga sammanställning konstateras att 110 journalister dödats under året. Minst 67 av dem dödades på grund av sitt yrke, i de övriga fallen går det ännu inte att säga varför de dödats. Dessutom har 27 medborgarjournalister och sju mediearbetare dödats.

Under 2014 var det två tredjedelar av de omkomna som dödades i krigszoner. I år är förhållandena motsatta och nästan två tredjedelar dödades i länder som inte är i väpnad konflikt.

FAKTA

De farligaste platserna

De tre länderna där flest journalister dödats i år på grund av sitt yrke. Antal dödade inom parentes:

Irak (9)

Syrien (9)

Frankrike (8)

Källa: Reportrar utan gränser

TT