Sanktioner mot turkiska företag

UTRIKES

Ryssland. Ryssland kommer att förbjuda turkiska företag från byggande, turism, hotellnäring och tjänster som rör statliga och kommunala uppdrag från den 1 januari, enligt en resolution från den ryska regeringen.

De bilaterala relationerna har surnat ordentligt sedan Turkiet sköt ner ett ryskt stridplan vid den syrisk-turkiska gränsen den 24 november. Ryssland har bland annat infört ekonomiska sanktioner mot Turkiet.

TT-Reuters