Twitter skärper reglerna

UTRIKES

Sociala medier. Twitter har skärpt sina regler om vad man får skriva och inte. I de nya preciserade reglerna förbjuds hatiskt beteende som uppmuntrar till våld mot vissa grupper. Den som bryter mot reglerna riskerar att stängas av och att få sina konton raderade, enligt Twitters egen blogg.

I blogginlägget förtydligas att det är förbjudet att stödja våld, attackera eller hota andra på basis av ras, etnicitet, nationalitet, sexuell läggning eller orientering, kön eller könsidentitet, religion, ålder, funktionshinder eller sjukdom. Tidigare har reglerna mer allmänt förbjudit hot och främjande av våld.

De nya reglerna kommer efter att Twitter och andra sociala medier-företag kritiserats för att inte göra tillräckligt för att stoppa propaganda från terroristorganisationer. I den amerikanska kongressen har framlagts lagförslag om att medieföretag ska tvingas rapportera misstänkt terroristaktivitet till federala myndigheter.

TT-Reuters