Polen inskränker pressfrihet

UTRIKES

Polen. Polens konservativa regering tar kontroll över statliga medier, och går därmed ytterligare ett steg i auktoritär riktning.

EU har uttryckt oro över förändringen samtidigt som rättighetsgrupper har fördömt den nya lagstiftningen, som antogs med bred majoritet i parlamentet.

De nya reglerna innebär att finansministern både ska utse och sparka chefer på de statliga radio- och tv-företagen.

Enligt die Zeit får de berörda medierna på sikt också "nationella uppdrag" i syfte att stärka publikens "patriotiska hållning".

TT-AFP