Zikavaccin utvecklas i Frankrike

UTRIKES

Frankrike. Den franska läkemedelsjätten Sanofi meddelar att man inlett forskning för att ta fram ett vaccin mot det myggburna zikaviruset.

Samtidigt varnar WHO för att det kan ta år att få fram.

Sanofi lyfter fram att man nyligen lyckades utveckla ett vaccin mot denguefeber och att erfarenheterna därifrån kan vara till nytta.

Världshälsoorganisationen WHO har klassat spridningen av zikaviruset som ett internationellt nödläge och konstaterar att mycket pekar mot att viruset ligger bakom den kraftiga ökningen av antalet nyfödda i Sydamerika med missbildningen mikrocefali.

WHO-experten Anthony Costello uppger att man nu arbetar med att ta fram riktlinjer för gravida kvinnor och sammankalla experter för att utarbeta en standardiserad definition av mikrocefali.

Samtidigt befaras att zikaviruset kan komma att spridas ytterligare i Asien och Afrika, där födelsetalen är de högsta i världen.

Nu krävs massmobilisering bland befolkningen i områden där myggan som kan bära zika finns, för att hejda spridningen, säger Costello, och tillägger att det kan dröja år tills ett vaccin finns klart.

På tisdagen konstaterades att en man i Thailand smittats av zikavirus, enligt myndigheter, som uppger att det troligen rör sig om samma stam av viruset som finns i Sydamerika. Det första fallet av zika i Thailand upptäcktes dock redan 2012 och sedan dess har man enbart haft några enstaka fall per år, enligt myndigheterna.

FAKTA

Oftast milda symtom

Endast en av fem som infekteras med zikavirus utvecklar symtom och de som utvecklar sjukdom får oftast milda symtom. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. I allmänhet vara symtomen två-sju dagar.

På enbart symtomen är det omöjligt att urskilja zikavirusinfektion från dengue.

Viruset misstänks även kunna ge allvarliga neurologiska komplikationer. Ett ökat antal nyfödda med onormalt litet huvud, mikrocefali, och vuxna med Guillain-Barrés syndrom misstänks ha ett samband med infektionen. Guillain-Barrés syndrom är en ovanlig neurologisk sjukdom med uppåtstigande slappa förlamningar i armar och ben.

Källa: Folkhälsomyndigheten

TT-AFP

ARTIKELN HANDLAR OM