EU-parlamentet vill agera mot Ungern

UTRIKES

Ungern. EU-parlamentet vill straffa Ungern för landets agerande mot asylsökande och oberoende universitet.

Men till verkliga sanktioner är vägen fortsatt lång.

"Den nuvarande situationen i Ungern motiverar åtgärder som kan leda till sanktioner", heter det i den resolution som röstades igenom med 393 röster mot 221 av EU-parlamentet i Strasbourg på onsdagen.

Ungern har länge kritiserats framför allt för sina nya asyllagar och agerandet mot icke-statliga organisationer och det utlandsstyrda CEU-universitetet i Budapest.

Viktig markering

Resolutionen har starkt stöd bland parlamentets svenskar. Även Moderaterna och Kristdemokraterna röstade för, trots att deras partigrupp, där även det ungerska regeringspartiet ingår, hade ett motförslag.

"Detta är en viktig markering mot de ickedemokratiska och främlingsfientliga krafter som under sju år har präglat Ungern", säger svenska ledamoten Marita Ulvskog (S) i ett uttalande.

De enda svenska ledamöterna som röstade mot var SD:s Kristina Winberg och Peter Lundgren, rapporterar Europaportalen.

Indragen rösträtt

Frågan om att dra igång ett så kallat artikel 7-förfarande mot Ungern ska nu drivas vidare av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter.

Även om en tillräcklig majoritet sedan kan nås i hela parlamentet för att dra igång processen krävs dock enhällighet bland EU:s medlemsländer för att verkligen straffa Ungern, i så fall med tillfälligt indragen rösträtt i EU-sammanhang.

Det betecknas i sin tur som högst osannolikt, med tanke på det flankstöd som Ungern har från framför allt regeringen i Polen.

FAKTA

EU-fördragets artikel 2 och 7

I EU:s Lissabonfördrag fastställs att en majoritet i EU-kommissionen, EU-parlamentet eller bland medlemsländerna kan dra igång ett särskilt förfarande när det finns "en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter värdena i artikel 2".

Det som nämns i artikel 2 är bland annat "respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter".

För att kunna straffa ett medlemsland - i så fall med indragen rösträtt - krävs dock enhällighet bland alla övriga medlemsländer.

Bryssel, TT:s korrespondent

ARTIKELN HANDLAR OM