Kraftverket bakom Harrisburgolyckan stängs

UTRIKES

USA. Kärnkraftverket Three Mile Island i Pennsylvania, USA, stängs 2019, om inte delstaten går in och stöttar det ekonomiskt, meddelar ägaren Exelon. Verket är ökänt för den värsta kärnkraftsolyckan i USA:s historia - Harrisburgolyckan 1979.

Three Mile Island har blivit olönsamt på grund av de låga priserna på naturgas som gör det billigare att producera el i gasdrivna anläggningar, uppger Exelon. Det som kan stoppa en stängning är att Pennsylvania går in och kompenserar för att "bevara kraftverket och den rena, tillförlitliga energin och de välbetalda jobb det genererar", skriver bolagets vd.

Three Mile Island har tillstånd att köras till 2034, enligt CBS News.

Sedan 2013 har sex kärnreaktorer i USA stängts ned av ekonomiska skäl. New York och Illinois stöttar sedan i fjol kärnkraften ekonomiskt, och fler delstater överväger liknande åtgärder.

I mars 1979 inträffade en partiell härdsmälta på Three Mile Island. 140 000 människor evakuerades från närliggande Harrisburg. Som ett omen släpptes två veckor innan olyckan filmen Kina-syndromet som skildrade en härdsmälta, med Jane Fonda i huvudrollen.

Olycksreaktorn på Three Mile Island har varit avställd sedan dess, men den andra reaktorn körs fortfarande.

FAKTA

Harrisburg-olyckan

I mars 1979 inträffade en reaktorolycka i kärnkraftverket Three Mile Island, 15 kilometer från Harrisburg i Pennsylvania. Orsaken var att en ventil hade stannat i öppet läge så att ånga strömmade ut ur reaktorn. Personalen felbedömde situationen och stängde av nödkylningen. Reaktorn överhettades och kärnbränsle skadades, vilket ledde till en partiell härdsmälta. Stora mängder radioaktivt material kom ut i reaktorinneslutningen. Inuti anläggningen var strålningen hög men utsläppet till omgivningen blev trots det litet. 140 000 människor evakuerades i samband med olyckan.

TT-Reuters