Trump-advokat kallas till förhör

UTRIKES

USA. Michael Cohen, advokat som anlitas av president Donald Trump, har kallats till förhör av underrättelseutskottet i det amerikanska representanthuset, rapporterar nyhetsbyrån AP.

Utskottets medlemmar utreder vad Trump haft för kontakter med ryska företrädare och om Ryssland på något sätt agerade för att påverka resultatet i förra årets presidentval i USA.

AP åberopar en icke namngiven källa i kongressen.

Cohen hade dessförinnan uppgett för ABC News att han ombetts att vittna inför utredare i kongressens båda kammare - senaten och representanthuset - men att han hade avböjt. Inför ABC ska Cohen ha motiverat sitt avslag med att frågeställningen var "illa formulerad, bred och inte möjlig att besvara".

TT-Reuters