Fredrikstad årets bästa "by"

UTRIKES

Norge. Gratis färjor, satsningar på cykelleder och kollektivtrafik. Med sådana åtgärder kan man bli korad till Norges bästa stad.

Idylliska Fredrikstad i södra Norge, bara några mil från svenska gränsen, slog i årets omröstning ut de två andra finalkandidaterna Arendal och Egersund.

"Fredrikstad visar vilja att ta i bruk ny kunskap, metoder och verktyg för att främja stadens utveckling", förklarar juryn, som är tillsatt av kommundepartementet.

Gratisfärjan över vattendraget Glomma nämns särskilt som ett "innovativt grepp". Sedan 2014 har antalet resande gått från 300 000 till 1,25 miljoner om året.

"Statens pris for attraktiv by", som det formellt heter, består av 250 000 norska kronor, ett diplom och en plakett som det stolta samhället kan sätta upp på framträdande plats.

TT-NTB