Får inte rätt till död dotters Facebook

UTRIKES

Tyskland. Facebook måste inte låta föräldrarna till en avliden flicka få tillgång till hennes konto på Facebook, även om de har inloggningsuppgifterna, slår en domstol i Berlin fast.

Den 15-åriga flickan blev påkörd av ett tåg 2012, och föräldrarna har velat ta reda på om hon begått självmord eller varit mobbad genom att undersöka hennes chattmeddelanden och innehåll som hon postat på Facebook. De har hennes lösenord, men innan de hann logga in hade någon anmält hennes död till Facebook och sidan ändrades till en minnessida de inte kom in på.

Facebook motsatte sig föräldrarnas begäran och hävdade att ett öppnande av kontot skulle äventyra flickans kontakters integritet.

I första instans vann föräldrarna, då domstolen jämställde begäran med rätten att kunna ärva en persons brev oavsett innehåll.

I andra instans dömdes till Facebooks favör, rätten bedömde att kontraktet mellan flickan och sociala medier-företaget upphörde i och med hennes död.

Facebook säger att man anstränger sig för att hitta en lösning för att hjälpa familjen utan att samtidigt röja tredje parts identitet. Hur det ska gå till är oklart.

Föräldrarna kan fortfarande överklaga domen.

Numer kan man på Facebook utse en person som har rätt att logga in och ändra profilbild eller svara på vänförfrågningar efter ens död.

TT