Wallström: Ryssland ska inte hota oss

UTRIKES

– Ryssland ska avstå från att hota oss, säger utrikesminister Margot Wallström (S) om att president Vladimir Putin sagt att Moskva behöver fundera på ett lämpligt svar om Sverige går med i försvarsalliansen Nato.

– Vi väljer självständigt vår utrikes- och säkerhetspolitik. Vår linje är klar sedan lång tid tillbaka, och den här regeringen har varit väldigt tydlig sedan vi tog makten att vi är militärt alliansfria, vi satsar på samarbeten och vi rustar upp vårt eget försvar. Det är den linje som vi fortsatt kommer att hålla, säger Wallström till TT.

– Det här är bara kontraproduktivt och det bör de avstå ifrån.

Politik. Den ryske presidenten uttalar sig i samband med att TT:s chefredaktör Jonas Eriksson, i egenskap av ordförande för det europeiska nyhetsbyrånätverket EANA, träffat Putin i S:t Petersburg.

Redan tidigare har liknande tongångar hörts från ryskt håll.

– Det är ingenting nytt, så tack och lov kan vi vara rätt lugna över att vi kan hantera det här, säger Wallström.

Markera tydligt

Moderaterna anser att regeringen nu måste markera tydligt mot Vladimir Putins hot mot Sverige.

– Det är svensk demokrati som avgör frågan om ett Natomedlemskap, säger partiets försvarspolitiske talesperson Hans Wallmark.

Han är inte särskilt förvånad över Putins hot.

– Det här ingår i det ryska propagandaspelet. Utrikesminister Lavrov sade ju något liknande för ett år sedan. Ett svenskt Natomedlemskap kommer naturligtvis att ske under ljudet av att Ryssland kommer att hota, och då är det viktigt att vara lugn och att partier som kanske inte är för ett Natomedlemskap nu fräser ifrån, säger han till TT.

"Inte finna oss i"

– Vi ska inte finna oss i den här typen av beteende från rysk sida. Frågan om ett svenskt Natomedlemskap måste exklusivt avgöras av Sverige. Man försöker skapa en känsla av hot och vill föda fram rädsla. Därför är det viktiga att vi i vår motståndskraft känner oss trygga. Svensk demokrati avgör frågan om Natomedlemskap, det kan ingen främmande makt skrämma oss ifrån, säger Hans Wallmark.

Jakob Hedenskog, säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut, säger att Ryssland känner ett genuint hot av Nato, och att det genomsyrar strategiska dokument och uttalanden av höga ryska politiker.

– Det blir ytterligare en dimension av det som Ryssland anser som en omringning. Att Sverige och Finland, som betraktas som neutrala stater av Ryssland, skulle gå över till ett militärpolitiskt block som Ryssland betraktar som fientligt skulle det uppfattas som en mycket allvarlig signal, säger Hedenskog till TT.

"En återgång"

Enligt Putin skulle ett svenskt Nato-medlemskap få "negativa konsekvenser" för kontakterna mellan Sverige och Ryssland.

TT: Ser du det som ett hot?

– Ja, det får man säga. De politiska kontakterna mellan Sverige och Ryssland har sedan Rysslands annektering av Krim (2014) legat på is men tinades upp nyligen när Margot Wallström var i Moskva och träffade utrikesminister Lavrov. Det skulle väl innebära en återgång till de väldigt kylslagna relationerna som gällde direkt efter Krim - eller ännu sämre, svarar Hedenskog.

TT