Japan godkänner att kejsaren abdikerar

UTRIKES

Japan. Japans parlament har stiftat en lag som möjliggör för kejsare Akihito att abdikera. Ingen japansk kejsare har abdikerat under de senaste två århundradena, och landet stod därför oförberett inför en sådan händelse.

Lagen slår fast att Akihitos frånträde måste ske inom tre år, och att den inte går att använda för framtida kejsare.

Den 83-årige Akihito vill lämna över tronen till sin äldste son, kronprins Naruhito, på grund sin höga ålder och sviktande hälsa. Akihito har vårdats för prostatacancer och har dessutom opererat hjärtat.

Japan är en av världens äldsta monarkier. Endast män har möjlighet att bestiga tronen.

TT-AFP