Merkel lovar handlingskraft för klimatet

UTRIKES

Tyskland. Tysklands förbundskansler Angela Merkel tar till stora ord för att försvara Parisavtalet, och betonar sitt lands fortsatta åtagande i klimatfrågan.

Detta i ett bestämt svar på president Donald Trumps beslut att lämna avtalet.

– Beslutet från USA att dra sig ur Parisavtalet är mycket beklagligt, och jag uttrycker mig väldigt försiktigt när jag säger det, sade Merkel i ett kort tal inför det tyska parlamentet, enligt Reuters.

Förbundskanslern tog till ett religiöst färgat språk för att beskriva vikten av avtalet.

– Vi behöver Parisöverenskommelsen för att bevara vår Skapelse.

Stora länder stannar

Flera europeiska ledare har försäkrat att de fortsatt står bakom Parisavtalet och under dagen pågår ett möte mellan EU och Kina i Bryssel som syftar till att visa enighet i klimatfrågan.

Varken Ryssland eller Indien kommer att dra sig ur.

President Vladimir Putin säger att Parisavtalet inte kommer att fungera utan USA. Han vill inte döma Trump men tror att det finns chans för USA att omförhandla sina åtaganden och vara kvar inom ramen för avtalet, skriver nyhetsbyrån Interfax.

Putin säger att Parisavtalet är ett bra dokument, men att Ryssland ännu inte har ratificerat det eftersom man väntar på att vissa tekniska detaljer ska lösas, enligt Reuters.

Delstater revolterar

Trots Trumps besked kommer flera amerikanska städer och delstater hålla fast vid Parisavtalet. En grupp demokratiska guvernörer säger att delstater kommer att uppmuntras att göra mer för att bekämpa klimatförändringarna.

Delstaten Washingtons guvernör Jay Inslee, som tillsammans med New York och Kalifornien format en klimatallians, säger att de är fria att agera som de vill för att minska utsläppen.

– Trumps drag, kommer, om något, att ge oss ytterligare politisk drivkraft att ta tag i klimatförändringarna, säger han.

Virginias guvernör Terry McAuliffe säger att Trumps beslut är en "skam" och att presidenten har ställt sig på samma sida som Nicaragua, Syrien och "oljebaroner" i sitt beslut.

Pittsburghs borgmästare Bill Peduto twittrar att hans stad står enad med världen och att den kommer att hålla fast vid klimatavtalet "för vårt folk, vår ekonomi och framtid".

FAKTA

Parisavtalet

Det globala klimatavtalet förhandlades fram i december 2015 när Frankrike stod värd för det återkommande globala klimattoppmötet. Avtalet slår bland annat fast att den globala uppvärmningen ska begränsas till under två grader jämfört med förindustriell tid, och att de globala utsläppen snarast möjligt ska nå sin högsta nivå för att sedan minska.

Ländernas nationella klimatplaner ska uppdateras vart femte år från 2020 och globala översyner av det internationella klimatarbetet ska göras vart femte år med start 2018.

Dessutom ska världens utvecklade länder bidra med 100 miljarder dollar årligen i klimatbistånd till utvecklingsländer från 2020.

Sedan tillräckligt många länder ratificerat avtalet, däribland USA, trädde det i kraft den 4 november 2016.

Källa: FN

TT