Etiopien har stoppat adoptioner till utlandet

UTRIKES

Etiopien. Etiopien har utan förvarning stoppat alla adoptioner av etiopiska barn till utlandet. Förutom barnen själva påverkas många utländska par och familjer som ofta väntat i åratal och betalat stora summor pengar.

– Vi har inte fått någon förklaring av de bakomliggande orsakerna eller vad avsikterna är, säger Borja Montesino, den spanske ambassadören.

Omkring 50 spanska familjer har fått sina redan juridiskt gällande adoptioner stoppade och samma sak gäller för cirka 40 familjer i USA, liksom för dryga tio brittiska familjer och fem belgiska.

– Vi hoppas bara att en lösning kan uppnås för de familjer som är i processen och som fastnar, säger Jozef Nudts, Belgiens näst högste diplomat i landet.

Ytterligare cirka 200 familjer i USA har påbörjat processen men ännu inte nått fram till juridiskt giltiga adoptioner, uppger amerikanska ambassaden.

TT-AFP