Järnvägsspår blir två mm bredare

UTRIKES

Norge. Vid framtida utbyggnader av järnvägen i Norge blir spåren två millimeter bredare. Det ska bland annat förehindra skakningar i tågen.

Den nya spårvidden blir 1 437 millimeter, skriver veckotidningen Teknisk ukeblad.

– Det här är ett krav i en internationell standard som kommer att börja gälla, säger chefingenjör Frode Teigen vid Bane Nor.

Han förklarar att det kommer att minska sannolikheten för instabilitet vid högre hastigheter.

Spenncon Rail i Hønefoss, som levererar järnvägssyllar till Bane Nor, er redan i gång med att anpassa stöpformarna så att de ska uppfylla kraven i den nya standarden.

TT-NTB