Utökade sanktioner mot Nordkorea

UTRIKES

Nordkorea. FN:s säkerhetsråd har enhälligt röstat igenom en resolution om utvidgade riktade sanktioner mot Nordkorea. I utkastet uppmanas Pyongyang att sluta genomföra robottester och att "oåterkalleligt" överge sitt kärnvapenprogram.

Utkastet till resolutionen togs fram av USA i en överenskommelse med Kina.

– Nordkorea utgör ett globalt hot som kräver ett globalt svar, sade USA:s FN-sändebud Nikki Haley efter omröstningen.

Fyra institutioner, däribland Koryobanken och Nordkoreas strategiska robotstyrka, liksom 14 individer beläggs med sanktioner.

TT-AFP-Reuters