Farc: Regeringen bryter mot avtal

UTRIKES

Colombia. Farcgerillan i Colombia anklagar regeringen för att upprepade gånger ha gått emot innehållet i fredsavtalet mellan parterna.

Fredsavtalet innebär att Farc ska lägga ner sina vapen och ombildas till ett politiskt parti. Gerillan överväger nu att skjuta fram tidpunkten. Tidsfristen har redan förlängts av regeringen med 20 dagar från i tisdags.

Den väpnade konflikten i Colombia bröt ut 1964. Minst 260 000 människor har dödats.

TT-AFP