Samtal om Cypern återupptas

UTRIKES

Cypern. Grekland och Cypern har kommit överens om att återgå till förhandlingsbordet senare i juni för ett nytt försök att ena ön. Det meddelar FN:s generalsekreterare António Guterres efter ett möte med parterna i New York.

De FN-ledda samtalen avbröts för nio dagar sedan parterna misslyckats med att enas om villkoren för fortsättningen. Inget datum för det nya mötet har ännu satts.

Cypern har varit delat i en grekcypriotisk och en turkcypriotisk del sedan 1974.

TT-AFP