Trump vill ha tuffare variant av reseförbud

UTRIKES

USA. USA:s president Donald Trump vill ha en tuffare variant av inreseförbud till USA, och snabba på domstolsprocessen för att få igenom den. I en serie tweetar efter Londondåd trycker han på för sitt kontroversiella ursprungsförslag, som stött på patrull i rättsinstanser.

"Justitiedepartementet borde ha hållit fast vid det ursprungliga reseförbudet, inte den urvattnade, politiskt korrekta versionen som de lade fram till Högsta domstolen", twittrar presidenten.

Det var i januari som Trump skrev under sitt första dekret om inreseförbud för människor från sju i huvudsak muslimska länder. Det stoppades eftersom det ansågs strida mot konstitutionen. Sedan skrevs dekretet om, bland annat togs Irak bort. Men även den versionen blockerades.

I förra veckan vände sig så Trumps administration till Högsta domstolen för att få klartecken att tillämpa inreseförbudet med omedelbar verkan.

Kärnfrågan är om förbudet riktade sig mot muslimer eftersom USA:s konstitution förbjuder diskriminering på religiös grund. Trump-administrationens argument är att det i sin nuvarande utformning inte gör det - ett argument som kan äventyras av presidentens senaste uttalanden, rapporterar CNN.

"Hur som helst har vi redan en extrem granskning av alla inresande till USA för att hålla vårt land säkert. Domstolarna är långsamma och politiska!", twittrar Trump på morgonen.

FAKTA

Bakgrund: Presidentordern om inreseförbud

Den 27 januari skrev USA:s president Donald Trump under ett dekret om regler för flyktingar och resenärer. Det omfattade ett inreseförbud för personer från sju i huvudsak muslimska länder - Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen - i 90 dygn. Inga USA-visum skulle utfärdas i länderna under den tiden.

Dessutom skulle allt flyktingmottagande i USA stoppas i 120 dygn, tills nya regler införts. Därefter var det tänkt att flyktingar som flyr undan "religiöst förtryck" (kristna, enligt Trump själv) skulle prioriteras. Flyktingar från det krigshärjade Syrien skulle stoppas från inresa tills vidare. Presidentdekretets syfte var, enligt Trump, att hålla islamistiska terrorister borta från USA.

Beslutet ledde till omfattande folkliga protester både i USA och utomlands, liksom från näringslivet och världsledare. Den 4 februari stoppades det som konstitutionsvidrigt av en federal domare i Seattle.

Vita huset övervägde att överklaga till Högsta domstolen men valde att i stället arbeta fram ett nytt, mindre omfattande, dekret. Det presenterades den 6 mars. I det är Irak undantaget från listan, och undantag görs också för människor som redan har giltiga tillstånd. Tills vidarestoppet för flyktingar från Syrien slopas också.

Också den nya ordern blockerades av domstolar, vilket överklagades av regeringen. I maj beslutade appellationsdomstolen i Virginia om fortsatt blockad.

I förra veckan vände sig Trumps regering till Högsta domstolen för att häva blockeringen.

Källa: Amerikanska medier

TT-AFP-Reuters