Fem skadade i plutoniumolycka

UTRIKES

Japan. Fem anställda vid Japans kärnkraftsmyndighet har utsatts för farligt höga nivåer av strålning under en rutinkontroll på Oarai forskningscenter, norr om Tokyo. Olyckan inträffade under en inspektion av behållare för bränsleförvaring. En förpackning med pulveriserat plutonium sprack och innehållet spilldes ut.

De fem personerna får nu akut läkarvård. Även om exponeringen inte omedelbart var livshotande, visar en av personernas lungor tecken på att ha utsatts för en mycket hög nivå av strålning, enligt myndigheten. Ingen radioaktivitet har uppmätts utanför byggnaden.

– Det verkar ha varit en hög nivå av radioaktiv strålning. Jag har aldrig tidigare i min karriär hört om så höga nivåer, säger Shunichi Tanaka, ordförande för myndigheten som reglerar landets kärnkraft, till medier på onsdagen.

Motståndet mot kärnkraft har växt i Japan efter jordbävningen och den påföljande tsunamin 2011 som översvämmade kärnkraftverket Fukushima med spridning av radioaktiva föroreningar som följd.

TT