100 000 kolerasmittade i Jemen

UTRIKES

Jemen. Antalet kolerafall i utbrottet i det krigshärjade Jemen har nu passerat 100 000, uppger världshälsoorganisationen WHO. Hittills har 798 personer avlidit i sjukdomen sedan den 27 april.

Hjälporganisationen Oxfam bedömer att utbrottet kan bli det värsta under det här århundradet.

"Landet står inför svältrisk och nu sprids dessutom en dödlig koleraepidemi snabbt. Kolera är enkelt att behandla och förebygga men med pågående strider blir uppgiften dubbelt så svår. En stor hjälpinsats behövs nu, och ett eldupphör krävs för att sjukvårdare och biståndspersonal ska kunna nå fram med hjälp", skriver Oxfams landschef Sajjad Mohammed Sajid i ett pressmeddelande.

TT