EU hotar asylvägrare med domstol

UTRIKES

Flyktingkrisen. EU-kommissionen hotar Ungern, Polen och Tjeckien med sanktioner om inte trion börjar ta emot några av de asylsökande som strandat i Grekland och Italien.

Sverige har samtidigt återupptagit sitt uppfyllande av kvoten.

– Det här kan inte försenas längre, säger EU:s asyl- och migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos på en presskonferens i Strasbourg.

Trots att mer än ett och ett halvt år har gått sedan EU:s medlemsländer tillsammans beslutade att avlasta frontstaterna Grekland och Italien under flyktingkrisen vägrar fortfarande flera länder att göra sitt.

Ungern och Polen har fortfarande inte tagit emot en enda av de 160 000 migranter och flyktingar som EU-länderna beslutade att skicka vidare. Och Tjeckien - som visserligen tagit emot tolv personer - har nyligen officiellt meddelat att man inte tänker ta emot några fler.

"Måste vara rättvisa"

EU-kommissionen inleder därför nu ett så kallat överträdelseförfarande mot de tre länderna, som i slutändan riskerar att dras inför EU-domstolen och betala dryga böter.

– Vi måste vara rättvisa gentemot de länder som uppfyller sina åtaganden, säger Avramopoulos.

Överträdelseprocessen inleds i form av officiella brev till de tre länderna, som sedan ges möjlighet att svara.

Tjeckien, Ungern och Polen verkar emellertid inte särskilt sugna på att vika sig.

"EU-kommissionen insisterar blint på att stötta icke-fungerande kvoter som minskar medborgarnas förtroende för EU", hälsar Tjeckiens premiärminister Bohuslav Sobotka i ett uttalande via e-post, enligt Reuters.

Sverige tar emot

Processen mot de motsträviga inleds samtidigt som Sverige har återupptagit sin medverkan i omfördelningen, efter att ha fått ett års anstånd på grund av det stora antalet direktankommande under hösten 2015.

I förra veckan ankom dock ytterligare knappt 200 som omfördelats från Italien till norra Sverige. Målet är att den närmaste tiden ta emot runt 200 personer i veckan för att kunna uppfylla den svenska kvoten på drygt 3 000 personer under sommaren.

FAKTA

EU:s omfördelning av asylsökande

EU-länderna enades i två beslut under sommaren och hösten 2015 om att omfördela totalt 160 000 asylsökande som anlänt till Grekland och Italien under den upptrappade flyktingkrisen. Än så länge är det bara EU:s nuvarande ordförandeland Malta och Efta-landet Liechtenstein som uppfyllt sina kvoter. Så här ser läget ut just nu:

Polen, Ungern och Österrike har ännu inte tagit emot någon av de omfördelade. Schweiz, Norge och Liechtenstein har liksom Island erbjudits att frivilligt delta i systemet. Danmark och Storbritannien har i sin tur undantag från EU:s rätts- och inrikessamarbete och har valt att inte delta i fördelningen. Sverige har beviljats anstånd med mottagandet i ett år, men har lovat att uppfylla sin kvot under sommaren 2017.

Av de 160 000 som ursprungligen skulle omfördelas har 61 745 tills vidare inte ålagts några specifika länder.

Källa: EU-kommissionen (13 juni).

Bryssel, TT:s korrespondent