Liberaldemokraternas ledare avgår

UTRIKES

Politik. Tim Farron, ledaren för Liberaldemokratiska partiet i Storbritannien, har avgått. Anledningen är att partiet inte påtagligt lyckades öka sitt stöd i förra veckans val.

Han har kritiserats för att ha drivit en nedslående kampanj och han har upprepade gånger fått frågor om sin kristna tro.

– Från den allra första dagen av mitt ledarskap har jag fått frågor om min kristna tro. Jag har försökt svara älskvärt och tålmodigt. Ibland kunde mina svar ha varit klokare, säger han.

Liberaldemokraterna har drivit en kampanj för att få till stånd en ny folkomröstning om Storbritanniens EU-medlemskap.

Partiet fick tolv mandat i valet, jämfört med åtta 2015. Det var nedslående för en del medlemmar som hade väntat sig ett bättre resultat eftersom inget annat parti drev en kampanj för en andra folkomröstning.

TT-Reuters