Laxlusen hotar vild fisk i Norge

UTRIKES

Norge. Norske närings- och fiskeridepartementet bedömer att det finns hög risk för att vildfisk kan dö av laxlus utmed kusten mellan Karmøy och Sotra.

Departementet håller på med en utvärdering av i vilka områden längs kusten som lax- och öringparasiten kan tillåtas växa och var den inte bör det.

I slutet av maj kom en utvärdering av en expertgrupp och nu har departementet dragit sina slutsatser utifrån den.

De aktuella kuststräckningarna har kategoriserats som röda, gula eller gröna utifrån risk. Sträckan mellan Karmøy och Sotra är den enda rödmarkerade. Det slutliga beslutet kommer inte förrän till hösten.

TT-NTB