EU-parlament för femåriga uppehållstillstånd

UTRIKES

Flyktingkrisen. EU-parlamentet vill se femåriga och förnybara - men inte permanenta - uppehållstillstånd i EU för flyktingar och andra i behov av hjälp.

Förslaget fick på torsdagen stöd av en stor majoritet i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och kommer nu att bli parlamentets förhandlingslinje i fortsatta diskussioner med EU-kommissionen och medlemsländerna.

Parlamentet stöder också tanken på att uppehållstillstånd kan dras tillbaka av personer som varit inblandade i terrorism eller andra grova brott eller om situationen i hemlandet förändrats avsevärt. Däremot vill man inte se några automatiska omvärderingar vid händelser i hemländerna.

Förslagen ingår i det omfattande paket som just nu behandlas för att förnya EU:s asylregler och syftar bland annat till att ge samma villkor för asylsökande i alla EU-länder.

Svenska ledamoten Malin Björk (V) är dock starkt kritisk till att EU-parlamentet inte i stället stödjer tanken på permanenta uppehållstillstånd.

"Trots att parlamentets position innebär att alla får fem års uppehållstillstånd i stället för ett eller tre år, som kommissionen föreslog, är det inte acceptabelt att EU tvingar medlemsländer till en miniminivå. Jag är förbannad", skriver Björk i ett uttalande.

Bryssel, TT:s korrespondent

ARTIKELN HANDLAR OM