Finlands gränsvakter ska bära kpist

UTRIKES

Finland. Finlands gränsbevakare kommer att utrustas med kulsprutepistoler (kpist) från och med juli, meddelar inrikesministeriet. Ett skärpt säkerhetsläge förutsätter att Gränsbevakningsväsendet ökar sin beredskap, är ministeriets motivering.

Kpist möjliggör att man ingriper mer effektivt och från längre avstånd än genom de pistoler och gevär som nu är i bruk, heter det.

– Det blir ett specialvapen som tas i bruk vid behov, tillägger överstelöjtnant Jussi Napola hos gränsbevakarna.

TT-FNB

ARTIKELN HANDLAR OM