"Zonförbud" väntar tiggare i Danmark

UTRIKES

Danmark. Efter att ha skärpt straffen för tiggeri vill Danmark nu ta nästa steg. Polisen ska få nya befogenheter för att förhindra uppkomsten av "otrygghetsskapande läger".

Dansk polis ska få möjlighet att förbjuda tiggare att vistas i närheten av platser där de tidigare slagit läger.

– Sedan den 1 april har polisen agerat konsekvent och rensat 23 läger. 14 personer har utvisats. Det är positivt. Men om vi ska få bukt med lägren behöver polisen ha ännu fler verktyg. Jag kommer att se till att polisen inom de närmsta veckorna får möjlighet att använda zonförbud mot lägren, säger justitieminister Søren Pape Poulsen, som tillhör regeringspartiet Konservative (K).

I hela kommuner

Dansk polis har sedan 2009 haft möjlighet att utfärda så kallade zonförbud, vilket innebär att personer som anses skapa otrygghet eller misstänks planera brott under en tidsbegränsad period förbjuds att vistas på en specifik plats. Befogenheten infördes för att få bukt med gatukriminalitet, men nu vill Pape Poulsen alltså att reglerna även ska kunna användas för att bekämpa "otrygghetsskapande läger" där utländska tiggare bor.

Första gången ett zonförbud utfärdas ska det sträcka sig 400 meter från den plats där ett läger tidigare legat, andra gången utvidgas detta till 800 meter. Men Pape Poulsen vill utvidga vistelseförbudet till att omfatta hela kommuner.

– Slår de exempelvis läger i Köpenhamn så kommer polisen att rensa det, och så bär det iväg ut ur huvudstaden, säger han.

Det förslaget kräver dock ett folketingsbeslut som tidigast kan fattas till hösten.

Skärpta straff

Justitieministerns besked om zonförbud kommer bara dagar efter att Danmark skärpt straffsatserna för tiggeri.

Tidigare låg straffet på sju dagars fängelse, vilket kunde utdömas först efter att en varning utfärdats och ignorerats. Numera gäller 14 dagars fängelse första gången någon grips för tiggeri.

FAKTA

Zonförbud

Dansk polis har sedan 2009 möjlighet att utfärda zonförbud. Förbuden är tidsbegränsade och går att överklaga i domstol.

I februari 2017 meddelade Moderaterna att partiet vill ge svensk polis möjlighet att utfärda zonförbud enligt dansk modell, riktat mot personer med "särskilt otrygghetsskapande beteende". Förslaget avfärdades av regeringen.

TT-Ritzau

ARTIKELN HANDLAR OM