FN: Var tjugonde person har knarkat

UTRIKES

Droger. Var 20:e person i världen har knarkat minst en gång de senaste åren - och nästan 30 miljoner människor är så djupt beroende att de behöver vård.

Det konstaterar FN:s narkotikaorgan UNODC i sin årliga rapport, där organisationen dystert konstaterar att mycket återstår att göra.

Enligt FN ökade odlingen av koka, använd bland annat som råvara för att framställa kokain, med 30 procent 2013-2015. Opiumproduktionen steg under 2015 med en tredjedel, mycket på grund av växande skördar i Afghanistan, där talibanerna kontrollerar en stor del av handeln.

Opioiderna - där såväl heroin som smärtstillande läkemedel som fentanyl ingår - är den kategori av droger som orsakar flest dödsfall varje år.

Rapporten konstaterar att antalet drogrelaterade dödsfall i USA steg till 52 000 under 2016, vilket innebär att USA står för en fjärdedel av världens totala antal fall.

TT-AFP-AP

ARTIKELN HANDLAR OM