Varnar för giftiga musslor

UTRIKES

Norge. Mycket höga värden av ett gift har hittats i kammusslor runt öarna Hitra och Frøya i norska Sør-Trøndelag. Livsmedelsmyndigheten Mattilsynet avråder från att äta musslorna.

Merete Hestdal, som har titeln seniorinspektör i Mattilsynet, säger till radion NRK att det aldrig tidigare har upptäckts så höga värden av toxiner i musslor i Norge. Giftet produceras av alger och kan, med en engelsk förkortning, ge upphov till PSP, paralytisk skaldjursförgiftning.

Från öarna väster om Trondheim säljs musslor i vanliga fall till både restauranger och butiker i hela Norge, men leverantören Seashell på Frøya har slutat ta upp musslor där till följd av mätvärdena.

Symtom på att man har fått i sig giftet kan visa sig redan efter en halvtimme som stelhet i läppar och mun, och stickningar i fingrar och tår. Även förlamningssymtom i muskulatur kan uppstå i allvarliga fall. Symtomen brukar försvinna efter några dagar.

TT-NTB

ARTIKELN HANDLAR OM