Utbrott av polio och kolera i krigens spår

UTRIKES

Hälsa. Sönderbombade kliniker, befolkningar på flykt och svårigheter att nå ut med vaccinationer. I skuggan av krigshandlingarna i Jemen och Syrien kämpar vårdpersonal mot sjukdomar som i vanliga fall enkelt skulle kunna förebyggas och behandlas.

Vid sidan av dödliga granatattacker, hotfulla bombplan och förödande explosioner tornar en annan - tystare - katastrof upp sig över konflikthärdarna i Jemen och Syrien.

Kolera, en smittsam bakterieinfektion som sprids genom förorenad mat eller vatten, kan vara lättbehandlad i ett tidigt skede - men inte i Jemen. Två år av krig har förstört infrastrukturen och slagit vårdinrättningar i spillror.

– Det är en samhällskollaps som sker till följd av kriget och sjukvårdssystemets svaga finansiella kapacitet. De sanitära förhållandena och tillgången till rent vatten såväl som till sjukvård har försämrats drastiskt, säger Anna Sjöblom, medicinsk humanitär rådgivare hos Läkare utan gränser.

"Svindlande siffror"

På bara några månader har koleran spridit sig till nästan alla delar av Jemen och varje dag insjuknar ytterligare omkring 5 000 personer i utbrottet - som FN beskriver som det värsta i världen. Över 1 300 personer har dött, varav en fjärdedel barn, och i slutet av augusti väntas antalet insjuknade passera 300 000.

– Det här är en följd av konflikt, det har skapats av människor, det är väldigt allvarligt, siffrorna är svindlande och det blir bara värre, sade FN:s humanitäre chef Stephen O'Brien nyligen.

Samtidigt kommer dystra nyheter från Syrien, som drabbats av det andra utbrottet av polio sedan inbördeskriget bröt ut. Tidigare fanns gott hopp om att förlamningssjukdomen - som sprids via förorenat vatten och huvudsakligen drabbar barn - var på god väg att utrotas i världen, men den senaste månaden har 17 nya fall bekräftats i Syrien, enligt Världshälsoorganisationen.

– Innan kriget hade landet ett välutvecklat sjukvårdssystem, som knappt finns kvar längre. Polio är en del av barnvaccinationsprogrammet och Syrien hade hög vaccinationstäckning. Men från och med 2012 har barn inte fått vaccin inom ramen för rutinvaccinationsprogrammet, säger Anna Sjöblom.

– Att sjukdomar som polio och mässling kommer tillbaka nu är på grund av detta och är, vid sidan av alla andra fruktansvärda konsekvenser av kriget, så klart mycket allvarligt.

Svårt nå fram

De flesta fallen av polio rapporteras från Mayadin i Dayr al-Zawr, ett område som till stora delar kontrolleras av extremistgruppen Islamiska staten (IS), vilket gör det svårt för hjälparbetare och sjukvårdspersonal att nå fram till civilbefolkningen. Ett fall har också rapporterats från IS-fästet al-Raqqa.

– Situationen i Jemen och Syrien är folkhälsokatastrofer som tydligt visar hur väpnade konflikter får dödliga konsekvenser för civila, säger Homer Venters vid den USA-baserade organisationen Läkare för mänskliga rättigheter.

– På grund av brist på rent dricksvatten, vaccinationer och grundläggande sjukvård står över 14 miljoner barn i de här länderna inför risken för död och invaliditet, som egentligen skulle kunna förebyggas.

FAKTA

Kolera

Kolera orsakas av en bakterie och är en allvarlig sjukdom som obehandlad har hög dödlighet. Med en effektiv vätskebehandling förbättras prognosen avsevärt.

Symtomen börjar med akuta mag- och tarmsymtom och diarré. Det följs snabbt av uttorkning som kan följas av cirkulationskollaps.

Sjukdomen sprids via dricksvatten, och i de länder där sjukdomen förekommer är vattenstandarden ofta otillräcklig. Epidemier är ofta kopplade till konfliktområden och bristande tillgång till rent vatten i kombination med ett svagt sjukvårdssystem.

Källa: Folkhälsomyndigheten

TT

ARTIKELN HANDLAR OM