Lugnare start för omstritt inreseförbud

UTRIKES

USA. President Donald Trumps omstridda inreseförbud har införts i begränsad omfattning - under betydligt lugnare former än förra gången.

I samband med införandet bestämde regeringen att även förlovning ska räknas som "äkta koppling" till USA.

"Efter ytterligare granskning kommer förlovade nu att räknas som nära familjemedlemmar", enligt en talesperson på utrikesdepartementet.

Organisationer för invandrares rättigheter och advokater fanns under natten på plats på flygplatser i USA, för att se till att människor från de sex aktuella länderna med giltiga visa släpps in. Och det kaos som blev när det första inreseförbudet genomfördes tycks ha uteblivit.

– Det går inte att jämföra, säger Camille Mackler vid organisationen New York Immigration Coalition, till The Guardians utsända på John F Kennedy-flygplatsen i New York.

– Jag tror att det kommer att hända något här på flygplatserna den här gången, vi väntar oss att det i stället kommer att ske på konsulaten utomlands, säger hon till tidningen.

"Inta bästa sättet"

Det tillfälliga förbudet är enligt president Donald Trumps regering nödvändigt för att stänga ute terrorister från landet, men organisationer för invandrares rättigheter anser att det riktar in sig mot muslimer.

– De flesta muslimer känner nog att det här inte är det bästa sättet att främja fred och stoppa terrorism, vilket vi alla vill. Muslimer är de som drabbas mest av terror. Men vi respekterar vad USA väljer att göra, säger irakiern Sheima Sumer, efter att hon landat på Dulles-flygplatsen utanför Washington.

Människor från Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen samt flyktingar som inte kan påvisa "äkta koppling" till USA nekas inresa till landet. Inreseförbudet gäller i 90 dygn för besökare från sex i huvudsak muslimska länder, och i 120 dygn för flyktingar, som nu behöver kunna påvisa "äkta koppling" till USA.

"Äkta koppling"

"Äkta koppling" har definierats som förälder, äkta hälft, barn, vuxet barn, svärson eller -dotter samt syskon, och nu även förlovade.

Far- och morföräldrar, barnbarn, föräldrars syskon, syskonbarn, kusiner, svägerskor och svågrar kommer inte att räknas.

Flera organisationer för flyktingars och invandrares rättigheter anser att kriterierna för vad som räknas som "äkta koppling" är alltför snäva.

– Det är mycket sorg, smärta och förvirring. Att säga att någons far- eller morföräldrar utgör ett hot mot rikets säkerhet eller mot USA understryker hur absurt det här inreseförbudet mot muslimer verkligen är, säger Shayan Modarres, som jobbar som juridisk rådgivare vid organisationen National Iranian American Council, till LA Times.

Personer med en formell anställning, ett antagningsbevis till ett universitet eller en inbjudan att föreläsa kommer att undantas från förbudet. Visa som redan utfärdats kommer inte att återkallas, vilket också väntas göra hanteringen av inreseförbudet mer smidig.

Riskerar böter

Delstaten Hawaii uppmanade på torsdagen en federal domare i Honolulu att klargöra Högsta domstolens beslut från i måndags, som möjliggjorde det delvisa införandet av resestoppet. Enligt Hawaii bryter regeringen mot Högsta domstolens instruktioner genom att felaktigt utesluta människor som egentligen har nära familjerelationer till personer i landet.

Flygbolag som inte uppfyller USA:s utökade säkerhetsbestämmelser om internationella flyg kan förlora tillståndet för att flyga till USA, och riskerar böter. Det meddelar en högt uppsatt medarbetare vid departementet för inrikes säkerhet, som också tillbakavisar flygbranschens påståenden om att skapandet av nya regler inte har koordinerats i tillräckligt nära samarbete med flygbolag.

FAKTA

Bakgrund: Presidentordern om inreseförbud

Den 27 januari skrev USA:s president Donald Trump under ett dekret om regler för flyktingar och resenärer. Det omfattade ett inreseförbud för personer från sju i huvudsak muslimska länder - Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen - i 90 dygn. Inga USA-visum skulle utfärdas i länderna under den tiden.

Dessutom skulle allt flyktingmottagande i USA stoppas i 120 dygn, tills nya regler införts. Därefter var det tänkt att flyktingar som flyr undan "religiöst förtryck" (kristna, enligt Trump själv) skulle prioriteras. Flyktingar från det krigshärjade Syrien skulle stoppas från inresa tills vidare, tills presidenten beslutar att de inte längre utgör ett hot mot landets säkerhet.

Presidentdekretets syfte var, enligt Trump, att hålla islamistiska terrorister borta från USA och ge Washington DC tid att utarbeta rutiner för "extrem granskning" av människor från de utpekade länderna.

Beslutet ledde till omfattande folkliga protester både i USA och utomlands, liksom från näringslivet och världsledare. Det kritiserades för att vara dels diskriminerande, dels ineffektivt. Den 4 februari stoppades det som konstitutionsvidrigt av James Robart, federal domare i Seattle.

Vita huset övervägde att överklaga till Högsta domstolen men valde att i stället arbeta fram ett nytt, mindre omfattande, dekret. Det presenterades den 6 mars. I den nya skrivningen var Irak undantaget från listan av länder med inreseförbud och undantag gjordes också för människor som redan har giltiga visum och andra tillstånd. Tillsvidarestoppet för flyktingar från Syrien slopades också.

Den nya ordern skulle ha trätt i kraft den 16 mars, men stoppades tillfälligt av domstolar i Hawaii och Maryland.

Justitiedepartementet vände sig till Högsta domstolen för att häva stoppet. Tidigare i veckan meddelade HD att man ska ta upp fallet i höst. Tills dess får presidentordern införas, men enbart för personer som inte kan påvisa en "äkta koppling" till USA.

TT-AFP-Reuters

ARTIKELN HANDLAR OM