Växande väktarnota i dansk psykiatri

UTRIKES

Danmark. Notan växer för vaktbolag som anlitas mot våldshändelser inom psykiatrisk vård i Danmark. Det har också blivit vanligare att personalen ringer polisen för att få hjälp.

En sammanställning över kostnaderna har gjorts av nättidningen Zetland och Fagbladet FOA, som granskat handlingar från alla de fem regionerna. FOA är en medlemstidning för Fag og Arbejde, en av Danmarks största fackliga organisationer.

Utvecklingen bekymrar både FOA och organisationen Sind, som bevakar patienters och anhörigas intressen.

"Förvaring"

– Med vakter på avdelningen kommer det mer att likna förvaring av våra psykiskt sjuka medborgare i stället för vad det bör vara, nämligen behandling, säger Karen Stæhr, ordförande i FOA:s sektion för medlemmar som arbetar inom vård och socialt arbete.

– Jag betvivlar inte att det är ett resultat av ökande press på psykiatrin. Det har tillkommit sjukare patienter, men resurserna har inte hängt med, säger Sinds ordförande Knud Kristensen.

Ett exempel som ges är en klinik i Middelfart som årligen sedan 2014 haft kostnader för väktare på nästan 2,4 miljoner danska kronor. Sommaren 2016, mellan juni och augusti, lade man dessutom ut ytterligare nästan 1,6 miljoner på väktare på grund av "extraordinär patientsituation".

Bland bolagen som anlitas finns Securitas, G4S och Sjællandske Vagtservice.

Fler polislarm

Fagbladet FAO har tidigare rapporterat att det blivit vanligare att anställda inom psykiatrin tillkallar polis. Mellan 2010 och 2016 ökade antalet larm till polisen från åtta psykiatriska sjukhus i Danmark med 19,7 procent.

Skälen till att polisen tillkallas kan vara patienter som saknas, knarkfynd på avdelningarna eller att personalen behöver hjälp i situationer med våldsutveckling.

Även i Sverige har rapporter förekommit om att psykiatrin har svårt att klara besvärliga situationer på egen hand. Tidningen Vårdfokus skrev 2015 att antalet sjukskrivningar till följd av hot eller våld inom vården hade ökat med drygt 40 procent på fyra år. Personal inom psykiatrin var mest utsatt, enligt underlag från Arbetsmiljöverket.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM