Myndighet larmar om afghanska övergrepp

UTRIKES

USA. Den amerikanska myndigheten Sigar - som överser återuppbyggnaden av Afghanistan - har överlämnat en hemligstämplad rapport till USA:s parlament.

Rapporten handlar om anklagelser om sexuella övergrepp mot barn av afghanska säkerhetsstyrkor, och huruvida USA gör tillräckligt för att ställa säkerhetsstyrkorna till svars. Framför allt gäller det de övergrepp som kallas "bacha bazi" - sexuellt slaveri och utnyttjande av pojkar.

"Afghanska myndigheter är fortsatt medskyldiga, särskilt när det gäller säkerhetsstyrkors sexuella utnyttjande och rekryterande av barn", skriver Sigar i en beskrivning av rapporten.

Varken det amerikanska försvarsdepartementet eller den afghanska regeringen har ännu kommenterat uppgifterna.

Enligt amerikansk lag får inte USA hjälpa utländska säkerhetsstyrkor om det finns trovärdig information om att styrkorna har brutit grovt mot mänskliga rättigheter.

TT-AFP