Finska BO: Stoppa könsstympning av pojkar

UTRIKES

Finland. Barnombudsmannen i Finland vill ha ett förbud mot könsstympning av både flickor och pojkar, och att detta ska regleras i en egen lag. BO Tuomas Kurttila vill nu att social- och hälsovårdsministeriet förbereder lagstiftning i frågan.

Kurttila anser att samhället borde vara betydligt mer kritiskt till icke-medicinska omskärningar av pojkar.

– Vi måste tala om könsstympning både då det handlar om flickor och då det handlar om pojkar. Det handlar om skadliga traditioner och lagstiftarna måste visa en klar linje i frågan, säger Kurttila.

Kvinnlig könsstympning uppfyller i dagsläget kriterierna för misshandel och grov misshandel i finländsk lag. För pojkar gäller att icke-medicinsk omskärelse ska genomföras under trygga omständigheter. I Sverige gäller en liknande lagstiftning.

Omskärelse av pojkar har blivit allt mer kontroversiell och anses av motståndare vara könsstympning. Svenska BO anser att omskärelse av pojkar utan deras samtycke strider mot barns rättigheter.

TT-FNB