Myndigheter räds dansk version av IT-skandal

UTRIKES

Danmark. Risken är stor för att en IT-skandal liknande den i Sverige - där hemliga personuppgifter från Transportstyrelsen skötts av icke säkerhetsklassad utländsk personal - kan ha en dansk motsvarighet, fruktar Datatilsynet.

– Vi kan inte utesluta att samma problem kan vara aktuella i Danmark, säger Jesper Husmer Vang på Datatilsynet till tidningen Information.

Myndigheten har upprepade gånger konstaterat att andra myndigheter, regioner och kommuner brustit i tillsynen av privata underleverantörer och att de inte riktigt haft kontroll över vem som haft tillgång till vilken information.

En granskning gjord av danska riksrevisionen 2016 visade på allvarliga brister i säkerheten hos fem statliga IT-system, som drivs av privata underleverantörer. Det enda system som klarade kontrollen var rikspolisens centrala passystem.

TT-Ritzau