Order till USA-tjänstemän: Undvik k-ordet

UTRIKES

USA. Anställda på USA:s jordbruksdepartement har uppmanats att inte använda ordet "klimatförändringar" - utan i stället tala om "extremt väder". Nyligen utsåg president Donald Trump klimatförnekaren Sam Clovis till forskningschef vid departementet.

Uppmaningen att undvika ordet klimatförändringar kom redan i februari i år, i ett mejl från chefen för markhälsa Bianca Moebius-Clune, skriver tidningen The Guardian som tagit del av e-postväxlingen.

Mejlet ska ha innehållit listor med ord som ska undvikas av de anställda och förslag på vad de bör ersättas med. Till exempel ska uttryck som "anpassning till klimatförändringar" inte användas, i stället ska man från departementets sida tala om motstånd mot "extremt väder".

Höga poster

Att president Donald Trumps styre har en mer klimatskeptisk inställning än företrädaren Barack Obamas är väl känt. I början av sommaren meddelade Trump att USA drar sig ur det globala Parisavtalet om klimatet och han har rivit upp flera av Obamas miljöbeslut.

Flera höga presidentutnämningar har samtidigt gått till personer som tvivlar på att människan ligger bakom den globala uppvärmningen - till skillnad från en i närmast enig forskarkår: Klimatskeptikern och universitetslektorn Sam Clovis fick sitt jobb i somras enligt webbtidningen The Hill. Och miljömyndigheten EPA:s chef Scott Pruitt har varit tydlig med att han tvivlar på att utsläpp av växthusgaser är den främsta orsaken till temperaturstegringen i världen.

Löften från delstater

Trumpanhängare som TT talat med anser att klimatarbete, när det behövs, kan drivas genom privata initiativ och att globala överenskommelser som Parisavtalet kostar för mycket pengar.

Trumps linje har väckt ilska både globalt och i USA. Flera stora delstater med Kalifornien i spetsen har lovat att minska sina utsläpp och fortsätta följa Parisavtalet.

FAKTA

Bakgrund: USA, klimatet och Parisavtalet

Den samlade forskarvärlden, med FN:s klimatpanel i spetsen, är i princip ense om att den globala uppvärmning som påvisats de senaste decennierna beror på människans utsläpp av så kallade växthusgaser.

I vissa kretsar i USA har detta debatterats. President Donald Trump har flera gånger ifrågasatt klimatförändringarna och bland annat twittrat att växthuseffekten är "en bluff, påhittad av kineserna".

Enligt en undersökning från universiteten Yale och George Mason som publicerades tidigare i år anser 70 procent av amerikanerna att klimatförändringar pågår och 55 procent tror att de i huvudsak har orsakats av människan.

Det globala Parisavtalet förhandlades fram i december 2015. Det slår bland annat fast att den globala uppvärmningen ska begränsas till under två grader jämfört med förindustriell tid, och att de globala utsläppen snarast möjligt ska nå sin högsta nivå för att sedan minska.

Nationella klimatplaner ska uppdateras vart femte år och globala översyner av det internationella klimatarbetet ska göras vart femte år. Dessutom ska världens utvecklade länder bidra med 100 miljarder dollar årligen i klimatbistånd till utvecklingsländer från 2020.

Sedan tillräckligt många länder ratificerat avtalet, bland dem USA, trädde det i kraft den 4 november 2016.

Källa: nyhetskanalen CNN, FN med flera

TT