Nordkorea har lagt alla ägg i kärnvapenkorgen

UTRIKES

Nordkorea. En militär konflikt på koreanska halvön kan sluta med att regimen i Nordkorea kollapsar - men risken är också stor att landet använder sina kärnvapen. I så fall är det Sydkorea eller Japan som är i farozonen, snarare än USA.

Det hävdar Linus Hagström, professor i statsvetenskap och Östasienkännare vid Försvarshögskolan.

– Ett konventionellt krig mellan Nord- och Sydkorea är inte ett särskilt troligt scenario. I en konventionell drabbning borde Sydkorea vinna. Nordkoreas konventionella stridskrafter är föråldrade. Deras piloter har exempelvis inte särskilt mycket flygtid, säger han.

– Det är därför som den nordkoreanska regimen har lagt alla sina ägg i en korg och satsat hårt på kärnvapen. De har resonerat att "om vi har kärnvapen är det ingen som vågar ge sig på oss". I grunden beter de sig helt rationellt för en stat som vill överleva.

"Högt, högt spel"

Hagström påpekar att regimen uppnått precis den avskräckningseffekt som man hela tiden arbetat för. Samtidigt har det nya hänt att USA har fått en president som stundtals verkar oberäknelig.

– Det är ett högt, högt spel som pågår, ett "chicken race". Ett problem är givetvis att Nordkoreas kärnvapen successivt har förbättrats, vilket skapat ett delvis nytt läge. I USA är det vissa som befarar att nordkoreanernas kärnvapen börjar utgöra ett reellt hot.

Många experter är tveksamma till kvaliteten på nordkoreanernas missiler. Frågan är om de kan styra missilerna dit de vill, exempelvis till ön Guam som de hotat med.

– Det finns stora osäkerheter kring detta. Men det är nog inte läge att chansa på att missilerna är undermåliga. För övrigt är det kanske inte Guam eller USA som har mest att frukta. Det blir sannolikt Japan eller Sydkorea som råkar mest illa ut, säger Hagström.

Regimen kollapsar?

Han tror att avspänning bara kan uppnås om USA hanterar Nordkorea som man hanterat andra kärnvapenstater.

– USA har ju upprättat goda relationer med diktaturer förut, säger han.

Ett mer oroväckande scenario är att USA försöker slå ut Nordkoreas kärnvapen med konventionella missiler. I så fall finns risken att Nordkorea svarar med att använda de kärnvapen som undgått attacken.

– Men det kan ju också hända att en amerikansk aktion får landet att kollapsa. Det finns stor kännedom bland befolkningen om vad för typ av ledare man har, och många i Nordkorea är trötta på regimen.

FAKTA

Bakgrund: Koreakriget

Konflikten på koreanska halvön har pågått ända sedan andra världskrigets slutskede då halvön delades upp i en kommunistisk stat i norr och en kapitalistisk i söder.

Den mest tragiska händelsen var Koreakriget som inleddes för 67 år sedan i juni 1950 då Nordkorea anföll Sydkorea i avsikt att erövra landet. Sydsidan var nära kollaps men räddades av USA som ingrep och krossade den nordkoreanska armén. Detta fick i sin tur Kina att ingripa på Nordkoreas sida. Slutresultatet blev att fronten stelnade vid den ursprungliga gränsen mellan nord- och sydsidan. Vapenstillestånd ingicks i juli 1953, men ännu har inget fredsfördrag slutits mellan de båda staterna.

Förlusterna i kriget var mycket stora. USA förlorade 36 500 soldater, och den sydkoreanska armén 138 000 man. De kinesiska och nordkoreanska förlusterna uppgick till 400 000 respektive 215 000 stupade. Cirka 2,5 miljoner civila miste livet.

Källa: NE, med flera

TT