Libyen portar sjöräddare

UTRIKES

Libyen. Den libyska flottan har beordrat utländska fartyg att hålla sig borta från ett område utanför landets kust där sök- och räddningsarbete utförs i syfte att rädda migranter. Förbudet riktar sig mot ickestatliga hjälporganisationer.

– Vi skickar ett tydligt budskap till alla dem som kränker libysk suveränitet och som saknar respekt för kustbevakningen och flottan, sade general Ayoub Qassam, talesperson för den libyska flottan vid en presskonferens i Tripoli.

Tidigare har Italien tagit fram en så kallad uppförandekod för hjälporganisationer som genomför sjöräddning på Medelhavet. Flera organisationer, däribland Läkare utan gränser, har dock vägrat skriva under uppförandekoden.

Över 111 000 migranter har nått Europa sjövägen hittills i år. Den stora majoriteten kommer till Italien enligt Internationella migrationsorganisationen. Över 2 300 har omkommit i försöken att korsa Medelhavet.

TT-AFP