Hög dödlighet bland hotade valar

UTRIKES

Kanada/USA. Den nordatlantiska rätvalen, nordkaparen, är en av de mest hotade arterna på jorden. I år har oron växt sedan ovanligt många av de väldiga djuren har påträffats döda längs Kanadas och USA:s östkust.

Myndigheterna i de båda länderna har nu satt ihop en grupp av forskare som ska undersöka orsakerna till dödsfallen.

Sedan början av året har 13 rätvalar hittats döda, vilket är en mycket hög siffra med tanke på att artens hela population bara omfattar cirka 450 djur. Av dessa har tio hittats i Kanada, varav merparten i Saint Lawrenceviken.

Vanligtvis hittas bara knappt fyra valar döda per år. De vanligaste dödsorsakerna är normalt att valarna krockar med fartyg eller fastnar i fiskenät. Nu misstänker man att någon annan faktor ligger bakom de senaste förlusterna.

"Antalet dödsfall i år saknar motstycke. En så här hög dödlighet kan inte populationen klara i längden", säger Moira Brown, biolog vid New England Aquarium i Boston, till Science.

Det som förbryllar forskarna är att så många av djuren sökt sig till Saint Lawrenceviken. Den ligger norr om artens egentliga utbredningsområde - Nordamerikas östkust från Florida till Nova Scotia - och besöktes förr bara tillfälligt.

Misstankar finns att de små kräftdjur som valarna lever av har flyttat norrut på grund av klimatförändringen.

FAKTA

Nordkapare

Den nordatlantiska rätvalen, nordkaparen (Eubalaena glacialis), är ett av de största djuren på jorden. Den blir cirka 15 meter lång och väger 40-70 ton, i undantagsfall drygt 100 ton. Huvudfödan är små kräftdjur, krill.

Ursprungligen fanns arten över hela Nordatlanten, men finns idag bara kvar längs Nordamerikas östkust. Den jagades utanför Europas kust redan på 1000-talet och är idag i princip utrotad i europeiska vatten.

Arten var sannolikt nära att utrotas helt och hållet i början av 1900-talet. Botten nåddes runt 1935 då bara cirka 100 individer fanns kvar, samtliga utanför USA:s östkust. Idag omfattar stammen cirka 450 djur, vilket gör nordkaparen till den mest hotade av de stora valarna, och en av de mest hotade djurarterna över huvud taget.

Källa: Science

TT

ARTIKELN HANDLAR OM