Facebook blockerar spridare av falska nyheter

UTRIKES

USA. Facebook ska blockera sidor som återkommande delar annonser och reklam som innehåller falska nyheter, meddelar bolaget på sin pressida.

Facebook har tidigare inskränkt möjligheten att sprida falsk information, genom att hindra annonser som av särskilda granskare konstaterats innehålla felaktiga nyheter.

"Nu tar vi ytterligare ett steg. Om sidor upprepade gånger delar falska berättelser, kommer dessa notoriska regelbrytare inte längre tillåtas att annonsera på Facebook", skriver produktcheferna Satwik Shukla och Tessa Lyons.

Enligt Facebook kommer det ekonomiska incitamentet att sprida felaktig information att minska med det nya regelverket.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM