Högre risk att dö för våldsutsatta indiskor

UTRIKES

Indien. Indiska kvinnor som blir utsatta för våld löper 40 gånger större risk att dö än utsatta amerikanska kvinnor.

Klyftan förklaras av en indisk tysthetskultur kring våld i hemmet.

Forskare vid University of Washington har gått igenom över 25 000 fall med akuta skador, enligt artikeln i den vetenskapliga tidskriften BMJ Global Health. De har jämfört skador efter vanliga olyckor med skador från medvetet våld mellan USA och Indien.

Redan vid rena olyckor, som skador efter en trafikolycka eller ett enkelt fall, löper indiska kvinnor fem gånger högre risk att dö än amerikanska kvinnor. Men när det gäller medvetna övergrepp är skillnaden rejält högre - en 40 gånger högre risk.

Våld från en partner utgör en stor del av övergreppen, för kvinnor i båda länderna.

Studier i Indien har tidigare visat att bara en fjärdedel av kvinnorna söker sjukhushjälp efter att till exempel ha blivit slagna. Forskarna drar slutsatsen att sociala faktorer gör att kvinnor som utsatts för våld inte får vård tillräckligt snabbt.

– Släktingar ser ibland mellan fingrarna kring våld och kvinnor kanske inte har möjlighet att be om hjälp utifrån, säger Mohini Dasari, en av forskarna bakom rapporten.

Studien jämförde fall från fyra sjukhus i Indien med fall från tre sjukhus i Pittsburgh i USA.

TT-Reuters

ARTIKELN HANDLAR OM