Europa har ögonen på rysk storövning

UTRIKES

Ryssland. En trojansk häst med syfte att dölja truppförflyttningar. Eller en återkommande avslutning på det militära utbildningsåret. Oavsett hur man ser på den har den ryska övningen Zapad fått europeiska länder på tårna.

– Visst finns anledning till oro, säger analytikern Johan Norberg.

Med lite mer än två veckor kvar till Zapad landade sex amerikanska stridsflygplan i Polen förra veckan - redo att förstärka patrulleringen över det baltiska luftrummet. Den ryska militärövningen, i år förlagd till västra Ryssland, Kaliningrad och Vitryssland, har fått Natoländer i Östeuropa att reagera med misstänksamhet.

USA-generalen Ben Hodges har sagt att det bland hans europeiska allierade har vädrats farhågor om att Zapad är en "trojansk häst" med syfte att lämna kvar utrustning och personal i Vitryssland. Litauens underrättelsetjänst har därtill varnat för att det som ska övas är en väpnad konflikt mot Natoländer, uppgifter som tillbakavisas av Moskva som hävdar att övningen är defensiv och inte riktad mot någon särskild fiende.

Bygger upp förmåga

Grannländernas oro är dock befogad, enligt Johan Norberg som är säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Men han poängterar att övningen roterar mellan olika militärdistrikt från år till år och det som är oroande är de övergripande militära förmågor som Ryssland bygger upp - och använder.

– Att övningen har riktning Europa i år behöver inte spegla politiskt missnöje, utan så ser övningscykeln ut. Däremot bör man ständigt vara orolig över att Ryssland hela tiden utvecklar förmågan att starta och genomföra stora krig som dessutom kan bli långvariga, säger Norberg.

Zapad kommer att involvera 12 700 soldater, enligt Rysslands vice försvarsminister Alexander Fomin som anklagar internationella medier för att sprida myter om "det så kallade ryska hotet". Vitryske generalstabschefen Oleg Belokonev har i sin tur angett att 13 800 soldater kommer att delta medan västerländska bedömare talar om betydligt fler - runt 100 000.

Viktigt att öva

Det viktigaste är inte storleken, enligt Norberg, även om den såklart spelar roll. Men en annan aspekt är vilka delar av det militära maskineriet som deltar, vilket brukar vara alla försvarsgrenar (armé-, flyg- och marinstridskrafter) i den årliga ryska storövningen.

– Att få de rörliga delarna att fungera tillsammans i gemensam riktning är det som brukar vara svårt militärt. Det ska övas nu. Tusentals stridsvagnar är ingen militär förmåga om de inte finns i samövade förband som kan lösa tilldelade uppgifter, säger han.

Hur många som deltar är dock avgörande för huruvida en övning måste vara öppen för observatörer. Gränsen går vid 13 000, enligt Wienkonventionen. Det är i enlighet med den som Sverige har bjudit in en rad länder, däribland Ryssland, till observation av övningen Aurora 11-29 september.

– Vi har inte fått samma typ av inbjudan från Ryssland till deras övning. Däremot har Sverige bjudits in av Vitryssland, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Håller koll

Framöver kommer Sverige att hålla ett extra vaksamt öga på vad som händer på andra sidan Östersjön. Men det är viktigt att inte gå händelserna i förväg, kommenterar den svenske försvarsministern de många spekulationerna om de ryska intentionerna.

– Övningen är väldigt omfattande, med omkring 100 000 soldater, och det vore fel att inte noggrant följa en så stor resursansamling av militär förmåga. Vi kommer att titta på hur övningen läggs upp, hur den genomförs och analysera styrkor och svagheter, säger Hultqvist och tillägger:

– Det är klart att det är en utmaning.

FAKTA

Övar i västra Ryssland

De ryska väpnade styrkornas strategiska övning är ett årligt återkommande evenemang som i år hålls mellan den 14 och 20 september. Det är det militära utbildningsårets slutövning och roterar mellan olika ryska militärdistrikt. Årets övning, som går under namnet Zapad (Väst), är förlagd till västra Ryssland, den ryska enklaven Kaliningrad och Vitryssland.

Övningen har skapat viss oro, i synnerhet som det kommer att finnas rysk personal och utrustning i Vitryssland som gränsar såväl till Ukraina som till flera Natoländer. Men enligt Moskva är övningen helt och hållet defensiv och inte riktad mot någon särskild fiende. Den vitryska generalstabschefen Oleg Belokonev har dock sagt att övningsscenariot målar upp ett möjligt hot från stater som på övningskartan är belägna på samma plats som Polen, Litauen och Lettland.

Källa: FOI-analytikern Johan Norberg, Reuters

TT

ARTIKELN HANDLAR OM