Ungern och Polen missnöjda med asyldom

UTRIKES

Flyktingkrisen. EU:s beslut under 2015 års flyktingkris att omfördela asylsökande till alla medlemsstater var korrekt.

Ungern rasar mot EU-domstolens dom och Polen tänker inte backa.

Ungerns utrikesminister Peter Szijjarto kallar domen för motbjudande och oansvarig. Han varnar för att den äventyrar hela Europas säkerhet och framtid.

Fallet gäller det beslut som EU:s migrationsministrar fattade mitt under flyktingkrisens mest intensiva läge hösten 2015, om att omfördela upp till 120 000 asylsökande som anlänt till Grekland och Italien.

Ungern och Slovakien ansåg att EU inte borde ha kört över enskilda länder med ett majoritetsbeslut.

Var rätt

EU-domstolen anser dock att EU befann sig i en nödsituation, att åtgärderna som beslutades var proportionerliga och att det därför var korrekt att ta ett majoritetsbeslut.

Slovakiens premiärminister Robert Fico säger sig respektera beslutet, även om han inte kommer att ändra sin kritik mot kvotsystemet.

– Vi kommer att fortsätta arbeta för att visa solidaritet på andra sätt än genom att tvinga in migranter från andra länder som inte vill komma hit ändå, säger Fico enligt Reuters.

Sätter press

Domen sätter nu ökad press på de två länderna och flera av deras likasinnade grannländer. EU-kommissionen har redan inlett en rättslig process mot Ungern, Polen och Tjeckien för deras envetna motstånd mot asylomfördelningen. Om inte länderna viker sig riskerar de miljardböter.

EU-kommissionär Dimitris Avramopoulos uppger att om de tre länderna inte ändrar sin inställning de kommande veckorna, så kommer de att dras inför EU-domstolen.

– Det är dags att stå enade och visa full solidaritet, säger han.

Den polska premiärministern Beate Szydlo uppger, enligt Reuters, att Polen kommer att fortsätta vägra ta mot asylsökande inom omfördelningssystemet.

Färre än 30 000 av de 120 000 asylsökande som skulle ha omfördelats från Grekland och Italien har blivit det. Ungern och Polen har hittills vägrat att ta emot en enda person inom ramen för 2015 års omfördelningsbeslut, medan Slovakien och Tjeckien har tagit emot något dussin.

Det är dock i dag inte längre aktuellt att omfördela 120 000 personer. Enligt EU-kommissionen kan omkring 12 000 personer i Grekland och Italien bli aktuella för omfördelning

Sverige välkomnar

Sverige tillhör de länder som tycker det är viktigt att alla EU-länder ställer upp på en solidarisk flyktingpolitik och delar på bördan. Regeringen välkomnar EU-domstolens dom.

– Den är en väldigt viktig dom för oss, säger migrationsminister Heléne Fritzon (S).

Hon förväntar sig nu att alla medlemsstater uppfyller sina åtaganden och betonar att det är upp till EU-kommissionen att agera mot de som eventuellt ifrågasätter domen.

Fritzon bedömer att domen väsentligt förbättrar möjligheterna att få på plats ett nytt permanent asylsystem i EU som nu håller på att förhandlas. Även det systemet innebär att asylsökande ska kunna omfördelas i krislägen.

FAKTA

EU:s omfördelning av asylsökande

EU-länderna enades i två beslut under sommaren och hösten 2015 om att omfördela totalt 160 000 asylsökande som anlänt till Grekland och Italien under den upptrappade flyktingkrisen. Än så länge är det bara vårens EU-ordförande Malta samt Efta-länderna Norge och Liechtenstein som har uppfyllt sina kvoter.

Flest asylsökande - 7 852 personer - har tagits emot av Tyskland, vilket dock endast motsvarar 28,5 procent av landets kvot.

Polen och Ungern har hittills inte tagit emot en enda asylsökande inom ramen för omfördelningen. Slovakien, Tjeckien och Österrike har i sin tur enbart tagit emot mellan 12 och 16 personer.

Sverige fick inledningsvis anstånd med mottagandet men har under sommaren nått upp i drygt halva den svenska kvoten. Hittills har 1 902 asylsökande flyttats till Sverige från Grekland och Italien.

Bryssel/Stockholm

ARTIKELN HANDLAR OM