Hultqvist kritisk mot Ryssland

UTRIKES

Försvar. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) uttrycker skarp kritik mot Ryssland inför nästa veckas försvarsövning Zapad.

– Vi tycker det är oerhört viktigt och rimligt att vi får en rejäl insyn och är inte nöjda med sakernas tillstånd i dag.

Kritiken mot Rysslands stora militärövning Zapad delar Hultqvist med flera andra ministerkollegor på plats vid det informella försvarsministermötet i Tallinn i Estland.

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg ifrågasatte redan i går Rysslands beslut att inte tillåta övervakning av Zapad i den utsträckning som är brukligt, en kritik som Hultqvist också lyfte fram:

– Jag tycker att det skulle vara rimligt från den ryska sidan att man inbjuder internationella observatörer enligt Wien-konventionen. Vi har inbjudit till vår övning Aurora, då tycker vi naturligtvis att det är rimligt att de lever upp till detta, sade han.

– Vi kan inte förstå varför det här skulle vara svårt att leva upp till och är inte nöjda med sakernas tillstånd i dag, säger Hultqvist.

Ska kunna övervakas

Övningar med mer än 13 000 deltagare ska enligt Organisationen för säkerhet och samarbete i Europas (OSSE) Wiendokument kunna övervakas. Ryssland har sagt att Zapad inbegriper 12 700 personer men enligt Nato handlar det i stället om 100 000 deltagare.

Endast tre observatörer får vara på plats och Jens Stoltenberg påpekade bland annat att överflygningar inte har tillåtits, inte heller möjligheter att få tala med enskilda soldater.

Uttrycker oro

Frankrikes försvarsminister på plats i Tallinn talade om övningen som "ett sätt för Ryssland att visa sin styrka" och fick medhåll från sin tyska kollega. Många länder har också uttryckt oro för att Ryssland ska använda övningen som ett sätt att låta försvarsmateriel vara kvar på plats efter övningen.

TT: Delar du den oron?

– Det finns många scenarier i det här. Jag vill inte spekulera i vad som eventuellt kan hända, däremot tycker jag det är oerhört viktigt med insyn och transparens för att därmed säkra upp att vissa länder inte ska känna en otrygghet, säger Hultqvist.

FAKTA

Övar i västra Ryssland

De ryska väpnade styrkornas strategiska övning är ett årligt återkommande evenemang som i år hålls mellan den 14 och 20 september. Det är det militära utbildningsårets slutövning och roterar mellan olika ryska militärdistrikt. Årets övning, som går under namnet Zapad (Väst), är förlagd till västra Ryssland, den ryska enklaven Kaliningrad och Vitryssland.

Övningen har skapat viss oro, i synnerhet som det kommer att finnas rysk personal och utrustning i Vitryssland som gränsar såväl till Ukraina som till flera Natoländer. Enligt Moskva är övningen helt och hållet defensiv och inte riktad mot någon särskild fiende. Den vitryska generalstabschefen Oleg Belokonev har dock sagt att övningsscenariot målar upp ett möjligt hot från stater som på övningskartan är belägna på samma plats som Polen, Litauen och Lettland.

Källa: FOI-analytikern Johan Norberg, Reuters

TT:s utsände, Tallinn

ARTIKELN HANDLAR OM