EU-ja till wifi-stöd

UTRIKES

Internet. Lokalmyndigheter runt om i EU ska få möjlighet att skapa trådlösa nätverk på offentliga platser på EU:s bekostnad.

EU:s medlemsländer, kommissionen och EU-parlamentet är överens om att lägga minst 120 miljoner euro - knappt 1,2 miljarder svenska kronor - till fritt wifi på torg, sjukhus, bibliotek och liknande platser.

"Ur demokrati- och solidaritetssynpunkt är det här ett viktigt och bra förslag för att öka tillgången till internet", kommenterar svenska ledamoten Olle Ludvigsson (S) sedan EU-parlamentet gett sitt definitiva klartecken på tisdagen.

För att kunna få pengarna måste ansökande lokalmyndigheter lova att sköta driften av nätverken i minst tre år. Pengar ges dock inte till platser där det redan finns privata eller offentliga nätverk.

EU-skeptiska konservativa parlamentsgruppen ECR är dock kritisk.

"Skattebetalarna får stå för notan. Det är inte EU:s sak att installera fritt wifi", fnyser belgiska ECR-ledamoten Anneleen Van Bossuyt i ett uttalande.

Strasbourg, TT:s korrespondent

ARTIKELN HANDLAR OM