USA: FN-avtal gör inte världen mer fredlig

UTRIKES

Fred. USA har fortfarande inga planer på att signera FN-konventionen om att förbjuda kärnvapen. Det tydliggörs samma dag som Internationella kampanjen för att avskaffa kärnvapen, ICAN, som spelat en nyckelroll för att få till avtalet, tilldelas Nobels fredspris 2017.

– Avtalet kommer inte att göra världen med fredlig, det kommer inte leda till förstörandet av ett enda kärnvapen och kommer inte förbättra något lands säkerhet, säger en talesperson för USA:s utrikesdepartement.

Konventionen antogs av 122 länder i FN i juli, men inget av de nio länder som är kända för att ha, eller misstänks ha kärnvapen - USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike, Kina, Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea - antog det.

Washington kommer att fortsätta att arbeta för att "förbättra det internationella säkerhetsläget, förebygga och profilera sig mot och reducera kärnvapenhot världen över", enligt talespersonen på utrikesdepartementet.

TT-AFP