Skarp kritik mot Boxningsförbundet

Publicerad 2011-06-07

Stockholm. Kampsportsdelegationen vid länsstyrelsen i Örebro län riktar skarp kritik mot Svenska boxningsförbundet för brister inom amatörboxningen. Delegationen har behandlat tre ärenden där förbundet brutit mot reglerna, bland annat genomfördes vid ett tillfälle ett 20-tal matcher i diplomboxning utan att en läkare närvarade.

Den medicinskt sakkunnige Björn Lindvall ville återkalla tillståndet - men fick inte medhåll av resten av delegationen.

TT