Jämställdhet i idrott ska utredas

TT-SPORT

Idrott/politik. Hur står det till med jämställdheten inom svensk idrott?

Svaret på den frågan vill regeringen ha och har därför gett Centrum för idrottsforskning i uppdrag att göra en fördjupad analys av jämställdheten inom idrotten.

Det är idrottsminister Gabriel Wikström (S) som beställt utredningen där en central frågeställning är "hur olika idrotter utformats, uppfattas och bedrivs samt hur detta påverkar könsfördelningen inom dessa idrotter", står det i regeringsuppdraget.

Fördelningen inom barn- och ungdomsidrotten ska särskilt belysas.

Rapporten ska vara färdig senast i maj 2018.

TT