TT-Sport

Tolkning kan rädda elitverksamheten

TT-SPORT

Stockholm. Simundervisning måste inte upphandlas tillsammans med driften av den nya simhallen i Upplands Väsby kommun. Den tolkningen av lagen om offentlig upphandling, LOU, gör den juridiske expert som simförbundet anlitat.

Kommunen vill dock genomföra den pågående upphandlingen.

Väsby SS är Sveriges bästa förening på damsidan med fem landslagssimmare. Men om klubben inte får behålla simskoleverksamheten i den nya simhallen, säger man sig inte ha råd att behålla elitverksamheten samt få svårare med rekryteringen.

– För att få elitverksamheten att gå ihop utan simskolan skulle vi vara tvungna att ta ut så höga medlemsavgifter att simningen skulle bli en rikemanssport, sade klubbdirektören Pär Gabrielsson tidigare till TT.

Upplands Väsby kommun hävdar att man inte kan ge simklubben den exklusiva rätten till en kommersiell del, i det här fallet simskolan, enligt LOU.

– Vi har gjort ett medvetet val att göra en upphandling om att ha  e n  operatör i hallen. Det är politiskt förankrat, säger Björn Eklundh, Upplands Väsbys kommundirektör.

– Entreprenören kan själv eller via annan bedriva separat verksamhet, till exempel gym eller simskoleverksamhet.

Men det är upp till den aktör som tilldelas helheten.

Väsby SS anser sig inte ha resurser för att sköta driften på en sådan anläggning. Svenska simförbundets juridiske expert Ulf Djurberg, hävdar att kommunen kan undanta simskoleverksamheten från LOU.

Inte tvingade att upphandla simundervisning

"Kommunen är inte tvingad enligt LOU att upphandla simundervisning tillsammans med driften av anläggningen. I själva verket behöver inte kommunen tillämpa LOU på allmän simundervisning", säger Djurberg i ett pressmeddelande.

Simförbundet hoppas att Upplands Väsby kommun backar i frågan.

– Vi har drivit simskolor långt innan det fanns kommersiella driftaktörer på marknaden, det är basen i vår verksamhet. Bara för att det är pengar inblandade är det ingen kommersiell verksamhet, säger Jan Olsson, generalsekreterare i Svenska simförbundet till TT.

Väsby simsällskap drar in en miljon kronor om året från simskolan vilket motsvarar en åttondel av omsättningen.

– Alla pengar som tjänas på simskolan går tillbaka till verksamheten - till barn- och ungdomsidrott och elitverksamheten, säger Olsson.

Kommundirektör Björn Eklundh är fåordig när det gäller simförbundets tolkning.

Viktigt fall

– Vi har en pågående upphandling som sker under sträng sekretess. Det är min kommentar, säger han.

Riksidrottsförbundet anser att fallet är principiellt viktigt för hela idrottsrörelsen.

"Politikerna har, oavsett partifärg, alltid värnat om ett självständigt och starkt föreningsliv. Att rycka bort en traditionellt viktig basverksamhet, men också en finansieringskälla, och genom avtal ge en kommersiell aktör i stort sett ensamrätt på den går stick i stäv med de vackra orden", säger RF:s generalsekreterare Mikael Santoft i pressmeddelandet.

Upphandlingen av driften av den nya simhallen i Upplands Väsby ska vara klar den 4 februari.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

TT-Sport