Cas-domaren: Idrottaren har strikt ansvar

Publicerad 2017-06-02

Dopning. Therese Johaug tycker inte att hon gjorde något fel som använde en läppsalva som landslagsläkaren gav henne.

Men enligt Cas-domaren Lars Nilsson ligger ansvaret på idrottaren.

– Annars riskerar vi att få ett system med så kallade "foul guys", och då kan vi lägga ner hela idrotten, säger han.

På tisdag hålls Cas-förhöret med skidstjärnan Therese Johaug i Lausanne. Internationella skidförbundet, Fis, har överklagat avstängningen på 13 månader som man anser är för kort. Johaug har också lämnat in en överklagan, med förhoppningen om att bli helt frikänd från dopning. Hon anser inte att hon gjorde något fel som litade på landslagsläkaren Fredrik Bendiksens ord att salvan hon fick mot sönderbrända läppar inte innehöll något förbjudet ämne - men som visade sig innehålla den anabola steroiden clostebol.

Den finländske Cas-domaren Olli Rauste vill inte uttala sig om Johaug-fallet när det nu nått Cas, men i ett skriftligt meddelande till TT skriver han att idrottare "måste vända på varje sten" för att se om ett medel inte innehåller något förbjudet. Det räcker inte med att fråga landslagsläkaren.

Utgångspunkten två år

Lars Nilsson är av samma uppfattning.

– Inom hästsporten sägs det ibland ha förekommit så kallade "foul guys", stalldrängar som mot betalning tog på sig skulden för att hästarna fått förbjudna medel. Om man får ett liknande system i den vanliga idrotten känns det som om vi kunde lägga ner idrotten helt och hållet, säger han.

– Det är jätteviktigt att idrottaren har strikt ansvar. Sen kan det finnas vissa situationer där man kan se lindrigare på det, men utgångspunkten är att idrottaren får se till att vara extremt noggrann.

Nilsson, som liksom Rauste inte vill uttala sig om Johaug-fallet specifikt, säger att utgångspunkten för ett dopningsärende liknande Johaugs är en avstängningstid på två år.

– Sedan kan man hitta skäl till varför den ska vara kortare. I Norge kom man fram till 13 månader, det är en ganska lång bit ner från 24 månader. Om det är rätt eller fel har jag ingen uppfattning om, men det är i vart fall ett ganska kraftigt avsteg från den intellektuella utgångspunkten, säger han.

Beslut inom några veckor

Johaug hoppas kunna vara med i OS nästa år och tränar för fullt i förhoppningen om att det ska vara möjligt. Hon har sagt att smärtgränsen för om OS ska vara möjligt är en avstängningsdom på 15 månader. Sannolikt kommer hon att begära att få domslutet från Cas så snabbt som möjligt.

– Normalt innebär det att själva domslutet kan meddelas inom några veckor från förhandlingen. Den fullständiga domen, med domskälen, kan dröja i två-tre månader, säger Nilsson.

TT